Yangın alarmı ne sıklıkta bakım yapılmalıdır?

Bakımların ne sıklıkla yapılacağı Binaların Yangından korunması Hakkındaki yönetmelikte net olarak belirtilmemiştir.Belirleyici etken sistemin sistemin büyüklüğüdür.

300+ kişi/kurum SEM Güvenlik ile güvenliğini sağladı. Peki ya sen?